מכרז : למנהל/ת היחידה לקידום נוער – היל"ה ברשות

תאריך פרסום:05/08/2019
תאריך אחרון להגשה:18/08/2019
קישור למכרז:לחץ כאן למכרז : למנהל/ת היחידה לקידום נוער – היל"ה ברשות
נושא:דרושים

לפרטים נוספים

נא להעביר קורות חיים במייל ל: rachelm@tirat-carmel.muni.il

עד תאריך 18/8/19

 


מכרז כח אדם – פנימי/חיצוני

מכרז : למנהל/ת היחידה לקידום נוער – היל"ה ברשות

תיאור התפקיד:

אחראי על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית. מכין תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות המקומית ואחראי לביצועה. דואג לתיאום ולשיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער מנותק ברשות.

מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה לקידום נוער ומבצע שינויים במערך כח- האדם של היחידה על פי צרכים משתנים. אחראי לשמירה על סודיות, לאבטחת המחשבים והציוד של היחידה לקידום נוער. מנהל את  תקציב היחידה לקידום נוער ופועל להשגת משאבים ממקורות חוץ. פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה. אחראי לפיתוחן וביצוען של תכניות טיפוליות/חינוכיות לנוער מנותק ביישוב. אחראי אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת המדריכים לקידום נוער ביחידתו. במידת הצורך, מדריך ומנחה אישית וקבוצתית, תכניות לבני הנוער המצויים באחריות, בפעילויות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב כגון : מחנות, קורסים וסמינרים.

פועל בשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים ועם ראש תחום קידום נוער במחוז, ליישום המדיניות של מינהל חברה ונוער – תחום קידום נוער. פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון, משרד החינוך.

השכלה:

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, חינוך, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה , מדעי ההתנהגות, מינהל חינוכי/ייעוץ חינוכי / חינוך מיוחד.

הכשרה:

עמידה בקורס לניהול יחידות לקידום נוער או קורס ייעודי לניהול שירותים לנוער בסיכון במהלך השנתיים הראשונות בתפקיד.

ניסיון:

5 שנות ניסיון בתחומים הבאים: טיפול, ניהול וארגון, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים, תכנון וניהול תקציב, הנחיות צוות.

כישורים אישיים:

יכולת ניהול וארגון.

יכול תכנון וניהול תקציב.

יכולת ניהול משא ומתן.

יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות.

יכולת ליצירת קשר חייבי וקיום יחסי אנוש תקינים.

יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.

יכולת עמידה בלחצים.

יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

ידיעת אנגלית: יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

רישיון לעיסוק בתפקיד:

רישיון הוראה מטעם משרד החינוך ואו רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד.