בניית קומה נוספת בית כנסת "שאגת אריה" טירת כרמל

מספר מכרז:13/19
תאריך פרסום:15/07/2019
תאריך אחרון להגשה:22/07/2019
קישור למכרז:
נושא:מכרזים

עיריית טירת כרמל

 

מכרז פומבי מס' 13/19 בניית קומה נוספת בית כנסת  "שאגת אריה" טירת כרמל

 

 

עיריית טירת כרמל (להלן: "המזמינה") מבקשת בזאת להודיע על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי 13/19 עד ליום 22.7.2019 בשעה 12:00.

 

 

 

גדי מרגלית, מנכ"ל העירייה

 

 

עיריית טירת כרמל, רח' הרצל 6 טירת כרמל טל. 04-8547039