הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אספקת שירותי תקשורת אלחוטיים - POC (Push To Talk Over Cellular) מכשירי טלפון ייעודיים ציוד ואביזרים

מספר מכרז:18/19
תאריך פרסום:07/10/2019
תאריך אחרון להגשה:14/11/2019 12:00
קישור למכרז:לחץ כאן למכרז 18/19 לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים - POC (Push To Talk Over Cellular) מכשירי טלפון ייעודיים ציוד ואביזרים
נושא:מכרזים
עלות מסמכי המכרז:500שח
מכרז מס' 18/19
לאספקת שירותי תקשורת אלחוטיים - POC
(Push To Talk Over Cellular)
מכשירי טלפון ייעודיים ציוד ואביזרים

1. עיריית טירת הכרמל: להלן "העירייה" מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת שירותי POC ,
(Push To Talk Over Cellular) מכשירי טלפון ייעודיים, ציוד ואביזרים להלן: "השירותים".
2. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם
להצעתו על סך ,5000 ₪ בתוקף עד ליום 31/12/2019 .
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העירייה ברח' הרצל 6 , קומה 1 , קופת העירייה תמורת סך של 500 ש"ח שלא יוחזרו בימים א' ה' בין השעות 08:00 עד 12:30 .
5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 14/11/2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים אצל מאבטח העירייה, בקומת הכניסה, בבניין העירייה.
6. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.


שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?