הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז שיפוץ מוסדות חינוך

מספר מכרז:19
תאריך פרסום:23/05/2019
תאריך אחרון להגשה:03/06/2019 15:00
קישור למכרז:לפירוט מכרז שיפוץ מוסדות חינוך לחץ כאן
נושא:מכרזים

לפרטים נוספים

​* המציע ימסור את המעטפה ביחידת הגזברות, בעיריית טירת כרמל שכתובתה – עיריית טירת כרמל, ברח' הרצל 4, קומה שנייה, בטירת כרמל, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00. המציע יירשם במחלקה המשפטית ברשימת המציעים, והצעתו תוכנס אל תיבת המכרזים שבלשכת מזכיר העירייה את ההצעות יש להגיש כמפורט לעיל, עד ולא יאוחר מיום ב',   3/06/2019, בשעה 12:00  (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

* איש הקשר מטעם העירייה עימו יש להתקשר בכל עניין הקשור להליך הוא:

שם: בוריס טיקמן  – מהנדס העירייה

טלפון: 04-8572801

כתובת מייל: boris@tirat-carmel.muni.il

* מציע שיש לו שאלות בקשר לתנאי ההזמנה או החוזה, או השגה כלשהי ביחס לתנאי ההזמנה או החוזה, מוזמן להעלות זאת בכתב אל משרד הלשכה המשפטית אצל עו"ד ערן ארבלי בכתובת דוא"ל louskylaw@gmail.com במסמך PDF חתום. 


*סיור קבלנים

    1. הסיור יתקיים ביום 27.5.2019 בשעה 10:00, משרדי ההנדסה - עיריית טירת כרמל, רח' מוצקין 15 טירת כרמל.
    2. חובה על המציעים להשתתף בסיור הקבלנים.
    3. עדכונים לגבי הסיור ניתן לקבל בדוא"ל louskylaw@gmail.com
שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?