דרוש מנהל יחידת השכר - פרסום חוזר

תאריך פרסום:03/07/2019
תאריך אחרון להגשה:22/08/2019
קישור למכרז:פירוט משרת מנהל יחידת השכר
נושא:דרושים

לפרטים נוספים

קורות חיים להגיש ל- rachelm@tirat-carmel.muni.il

 

איש הקשר ברשות: רחלי מקובסקי מנהלת משאבי אנוש – 048547035

 


מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל יחידת השכר

תואר המשרה: מנהל יח' השכר

מסלול קידום : 7-9 מנהלי או מסלול מקביל בדירוג המח"ר

סוג מכרז: פנימי/חיצוני

ניהול יח' השכר, האמונה על תגמול עובדי הרשות בגין עבודתם.

 

עיקרי התפקיד:

  • ניהול יח' השכר.
  • הוצאה לפועל של מדיניות שכר וזכויות העובדים ברשות.
  • בקרה על מערך השכר ברשות.

השכלה:

  • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.
    או
  • בעל תעודת רו"ח בתוקף.
    או
  • הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים , התשע"ג 2012.

הכשרה

סיים בהצלחה קורס חשבי שכר, המאושר על ידי לשכת ראוי החשבון בישראל

מועמדים בעלי תעודת רו"ח בתוקף , אינם נדרשים בקורס חשבי שכר.

 

ניסיון מקצועי –

עבור בעל תואר אקדמי, רו"ח בתוקף  - ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות,

שנרכש במהלך ה-7  השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הכספים.

 

עבור הנדסאי רשום – ניסיון של 6 שנים לפחות , שרכש ב-7 השנים האחרונות .

 

עבור טכנאי מוסמך – ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, שנרכש במהלך 7 השנים האחרונות.

 

ניסיון ניהולי – 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- Office ועם תוכנות מחשב לניהול שכר.

 

מאפיינים ייחודיים לתפקיד – ייצוגיות והצגת תכנים אל מול גורמים ברשות ומחוצה לה.

שירותיות.

 

כפיפות: לגזבר העירייה

 

מועד פרסום המכרז:  3/7/19

בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 22/8/19