הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

תאריך: 18/10/2018
מנהל הבחירות לעיריית טירת כרמל

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של טירת כרמל,  רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

מספר הקלפימקום הקלפימען הקלפי
1.0ביה"ס זבולון (קונסבטוריום)הרב קוק, 6
11.0מתנ"ס קהילתי ע"ש פירסטז'בוטנסקי
13.0גן ילדים הדסשרת משה, 16
26.0גן הרדוףחצב, 5


2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

מעטפה צהובה  להצבעה לראש רשות.

מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.


3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.


4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

בשארה עבסאוי 
מנהל הבחירות לעיריית טירת כרמל