קול קורא ליוזמות קהילתיות למען איכות הסביבה

הגנת הסביבה
תאריך: 07/11/2018

​מועד הגשת היוזמה עד 10.12.2018

לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ס מירב במחלקה לשירותים חברתיים בטל 048573232