מועצת העיר החדשה הושבעה בישיבה חגיגית שנערכה מול קהל גדול

תאריך: 05/12/2018

ישיבת מועצת העיר החגיגית שהתקיימה אתמול (שלישי), נפתחה בהדלקת נר שלישי של חנוכה ע"י הרב הראשי של טירת כרמל, הרב ברוך טלודנו. בהמשך הישיבה, נשבעו כל חברי המועצה הנבחרים אמונים למדינת ישראל.

ראש העיר הנבחר אריה טל ברך את חברי המועצה הנכנסים והודה לחברי המועצה היוצאים על תרומתם לעיר. בהמשך, אישרו חברי המועצה החדשים פה אחד את מורשי החתימה בעירייה ובתוכם ראש העיר אריה טל, גזבר העיריה הרצל רגב ומזכיר העירייה שמוליק קטוני.

בשלב השני של הערב, החלה ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין . הסעיף ראשון הראשון שהיה על סדר יומה של המועצה היה מינוי חבר סיעת הליכוד מוריס אסייג, לממלא מקום וסגן ראש העיר והאצלת סמכויותיו כמחזיק תיק חזות העיר. אושר פה אחד.

הסעיף השני היה אישור הסכם הרוטציה בין סיעת 'אמינות ויושר' שבראשה עומד מוריס בנימין שיכהן כסגן ראש עיר בשנתיים וחצי הראשונות, לסיעת 'חי' שבראשה עומד דוד שחר שאמור להחליף אותו בעוד שנתיים וחצי והאצלת סמכויות לשניים שיחזיקו בתיק הרווחה. אושר פה אחד.

הסעיף השלישי היה מינוי יו"ר סיעת לב אחד יאיר סיידה, לסגן ראש עיר בתואר והאצלת סמכויות בתיק החינוך. אושר פה אחד.

הסעיף הרביעי היה מינוי חבר סיעת הבית היהודי רוני לניאדו, למשנה לראש העיר. אושר פה אחד. הסעיף החמישי היה הארכת תוקף ביטוחי העירייה לשנת 2019. אושר פה אחד. הסעיף החמישי היה קביעת יום ראשון של כל תחילת חודש כיום לישיבות מועצה. אושר פה אחד.

הצלחה רבה לנבחרי הציבור של טירת כרמל