שירותי פינוי אשפה בתקופת החגים

מועדי פינוי אשפה בתקופת החגים
תאריך: 17/04/2019

לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת חזות העיר

בטלפון 04-8576138