תרגיל פיקוד העורף בשיתוף העירייה 4/6/19

תאריך: 29/05/2019

​לפרטים נוספים מחלקת ביטחון