טירת כרמל תציין ביום שלישי את יום המאבק הבינלאומי בהתעללות והזנחה של אזרחים וותיקים

טירת כרמל תציין ביום שלישי את יום המאבק הבינלאומי בהתעללות והזנחה של אזרחים וותיקים
תאריך: 17/06/2019


תופעת ההתעללות וההזנחה של אזרחים וותיקים היא תופעה רחבה הקיימת במוסדות ובקהילה וככל שעולים בגיל, ההסתברות כי אדם מבוגר ייפגע מאותה הזנחה גבוה יותר.

התעללות באזרחים וותיקים, שנגרמת בידי אדם מסביבתו הקרובה של האזרח הוותיק, אשר ביניהם מתקיימים לרוב יחסי גומלין ויחסי אמון, כוללת טווח רחב של התנהגויות הפוגעות באחד או יותר מהמישורים הבאים: פיזי, מיני, נפשי וכלכלי ואחד הביטויים שלה החמורים שלה הוא בחסך בצרכים בסיסיים או בשירותים חיוניים לאזרח הוותיק. החסך נגרם על ידי  מניעה במעשה או במחדל ו/או בידודו או נטישתו של האזרח הוותיק על ידי אדם אחר אשר לקח על עצמו בפועל את התפקיד לדאוג לצרכי חייו של אותו הקשיש. תוצאת ההזנחה תגרום ברוב המקרים שינוי לרעה באורח חיי האזרח הוותיק, פגיעה בזכויותיו הבסיסיות, גרימת סבל ופגיעה בשלומו ובטחונו.

הנתונים על הזנחה בקרב האזרחים הוותיקים הידועים היום בקרב גורמי הטיפול הם רק קצה הקרחון מהאירועים הקיימים בפועל. הקשיים בזיהוי של מקרי התעללות, מושפעים מאמונות של האדם הנפגע כמו גם של העד לפגיעה וגם מרגשות אשמה ובושה אצל הנפגע או משפחתו ואפילו נותני השירותים במעגל הקרוב של האזרח הוותיק מציגים חוסר מודעות לתופעה וקושי לקבוע האם אכן התרחשה התעללות בפועל.

ביחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו של המחלקה לשירותים חברתיים בטירת כרמל, מזמינים את האזרחים הוותיקים בעיר ואת בני משפחותיהם לפנות לגורמים המקצועיים ביחידה כדי לשתף ולהתייעץ בדבר תכניות טיפול אפשריות להתמודדות עם תופעה קשה זו הפוגעת בקרבנות, בתוקפים ובמשפחותיהם. ביחידה לטיפול באזרח הוותיק, עובדים לפי תפיסת עולם המתייחסת למעגלי החיים של האזרח הוותיק, הן בהיבט הסטאטוס המשפחתי והן בהיבט מצבו האישי – התפקודי, כבסיס לבנייה של תכנית טיפול מותאמת לצרכיו ורואה גם את צרכי הפוגע. 

לפרטים נוספים, התייעצות ותיאום פגישה ניתן ליצור קשר עם לילך ברקוביץ, מרכזת היחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו ועו"ס טיפול ומניעת התעללות והזנחה בטלפון 8573232 .