גיוס מתנדבים ליחידת ההחילוץ העירונית - יחידת סע"ר

גיוס מתנדבים
תאריך: 15/09/2019

​לפרטים נוספים 

בני פיין - קב"ט חירום ובטחון 0506274855

אתי כהן - רכזת מתנדבים בחירום 0506938840