גיוס מתנדבים : ליחידת ההחילוץ העירונית - יחידת סע"ר ולמכלול מידע לציבור לחירום

תאריך: 12/12/2019

​לפרטים נוספים 

בני פיין - קב"ט חירום ובטחון 0506274855

אתי כהן - רכזת מתנדבים בחירום 0506938840

תיאודור לוסקי מפקד יחידת החילוץ סער 052-7903111