הודעה בדבר איסור על רוכלות ומכירת פרחים ברחבי העיר

תאריך: 25/09/2019

​לפרטים נוספים נא לפנות למחלקת רישוי עסקים

04-87708244