עבודות לשיקום קו הביוב רחוב ביאליק

תאריך: 24/11/2019