עבודות לשיקום קו הביוב רחוב ביאליק

תאריך: 10/11/2019