ארנונה 2020 - הנחות

תאריך: 09/01/2020

​פרטים נוספים במחלקת הגבייה