הודעה חשובה לבעלי הרשאה לחניות נכים

הודעה ! חניית נכים
תאריך: 12/02/2020

​לפרטים נוספים מהנדס העיר 04-8572460