הודעה חשובה - עבודות בכביש רחוב החרוב

תאריך: 17/02/2020

תושבים יקרים,

עיריית טירת כרמל מודיעה כי החל מיום שלישי ה- 25/02/20 ועד יום
חמישי ה- 27/02/20, בין השעה 08:00 לשעה 16:00, יבוצעו עבודות
להסדרת ציר הנסיעה בחלק המזרחי של רחוב החרוב מהצומת הסמוך לבית
מספר 34 ועד לכיכר המזרחית העליונה של הציר. במסגרת העבודות, ציר
הנסיעה יעבור קרצוף והתקנת אספלט.

בזמן העבודות, לא תתאפשר כניסה ויציאה של כלי רכב לציר הנסיעה בקטע
הכביש האמור והחניה בשטח העבודה אסורה בהחלט. רכב שימצא בשטח
העבודה בזמן העבודות, ייגרר על חשבון בעליו.

עיריית טירת כרמל מתנצלת על אי הנוחות הזמנית

עיריית טירת כרמל