בדיקת קורונה - מי צריך להיבדק? ואיך מתבצעת הבדיקה?

בדיקת קורונה - מי צריך להיבדק? ואיך מתבצעת הבדיקה?
תאריך: 20/07/2020