פתיחת שירות עירוני חדש - יצירת קשר באמצעות קבוצות ואטסאפ ייעודיות

תאריך: 31/12/2020

​לשכת ראש העיר / אגף קשרי קהילה מודיעים על פתיחת שירות עירוני חדש!!!
במסגרת השירות החדש, תושבי השכונות יוכלו להעלות מפגעים ולשאול שאלות הנוגעות בתחומי השירות בעירייה באמצעות קבוצות ואטסאפ ייעודיות, שאותן ינהל אלי אבוחצרה, נציג אגף קשרי קהילה ולשכת ראש העיר.

להלן הקבוצות:

בנוסף, ניתן לפנות למנהל הקבוצה, אלי אבוחצרה בטלפון: 052-2826886