הסדרי תנועה ביאליק -והזמנה לאירוע פתיחת שיטור עירוני

תאריך: 14/05/2018

​הסדרי תנועה ביאליק - אירוע פתיחת שיטור עירוני

ב 21.5.2018 ביום שני שעה 10:00

הנחיות בתמונה המצורפת