היתר לדוכן ביום תהלוכת העדלאידע

התרים
תאריך: 07/03/2019

​לקבלת היתרים לדוכן ביום התהלוכה נא לפנות לרישוי עסקים 

מוצקין 15 

04-7708246

רישוי עסקים