רוכלות ומכירת פרחים ללא היתר אסורה!!

רשיון לרוכלות - לפנות לרישוי עסקים
תאריך: 01/04/2019