אכיפה כנגד נגררים/נתמכים שאינם רתומים לרכב

עקיפה כנגד נגררים/נתמכים שאינם רתומים לרכב
תאריך: 08/04/2019