הודעות תאגיד המים!!! - רח ברוש אצל והורדים ,סקייטפארק

תאריך: 01/08/2019


תושבים יקרים,
עיריית טירת כרמל ותאגיד מעיינות החוף מודיעים בזאת על ביצוע עבודות לחיזוק בריכת המים הקונית ברחוב הברוש.

• העבודות, שמטרתן לחזק את בריכת המים הקונית ברחוב הברוש לצורך עמידות בפני רעידת אדמה, יחלו בתחילת חודש אוגוסט 2019 ועל פי התכנון יימשכו כשלושה חודשים. 
• בזמן ביצוע העבודות, תהיה תנועה ערה של כלי רכב ופועלים באזור העבודה.
• בשעות העבודה, התושבים מתבקשים שלא לחסום את כביש הגישה היחידי לבריכה.
• לקבלת הסברים ניתן לפנות למשרדי תאגיד המים בטלפון שמספרו 073- 233-1000 או למוקד העירוני של עיריית טירת כרמל.
• דיירי הרחובות הסמוכים לאזור העבודה, מתבקשים לנהוג בזהירות מרבית בסביבה שבה מתבצעות העבודות.

• עיריית טירת כרמל ותאגיד מעיינות חוף מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתיגרם לתושבים במהלך העבודות ומודים על שיתוף הפעולה.

עיריית טירת כרמל ותאגיד מעיינות החוף מודיעים בזאת על ביצוע עבודות לחיזוק בריכת המים הקונית ברחוב הברוש.  • העבודות, שמטרתן לחזק

תושבים יקרים,
עיריית טירת כרמל ותאגיד מעיינות החוף מודיעים על ביצוע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב אצ"ל ובאזור רחוב הוורדים.

• העבודות להחלפת צנרת הביוב יימשכו עוד כחודשים ועד לאמצע חודש ספטמבר 2019.
• בזמן ביצוע העבודות הגישה לכלי רכב באזור העבודה תהיה מוגבלת ומומלץ להחנות מחוץ לרחוב.
• במשך העבודות מתוכננות גם הפסקות מים לצרכי ניתוקים וחיבורי צנרת. 
• בשעות העבודה הנכם מתבקשים שלא להחנות רכבים במדרכה הצמודה למרחב העבודה.
• לקבלת הסברים ניתן לפנות למוקד התאגיד שפרטיו מופיעים מטה בטלפון שמספרו: וכן למוקד העירוני.

הנכם מתבקשים להתנהל בזהירות בקרבת העבודות

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית שתגרם 
במהלך העבודות

תושבים יקרים, עיריית טירת כרמל ותאגיד מעיינות החוף מודיעים על ביצוע עבודות להחלפת קו ביוב ברחוב אצ"ל ובאזור רחוב הוורדים.  • העב