הודעה חשובה

תאריך: 02/10/2019

​פרטים נוספים במחלקת פיקוח 04-8547061 או במוקד העירוני 106 / 047794700