הודעה לבעלי הכלבים

הודעה לבעלי הכלבים
תאריך: 10/12/2019

​לא אספת , שילמת!