עבודות לשיקום קו הביוב רחוב ביאליק

לפרטים נוספים נא לפנות למעיינות החוף
תאריך: 06/11/2019