רישום לגני ילדים ובתי ספר יסודיים לשנת הלימודים תשפ"א

תאריך: 16/02/2020