יולי דניאלי

תפקיד:מנהלת מדור גני ילדים
טלפון:04-8547002
פקס:04-8576698
דואל:yoli@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך