רותי דדו

תפקיד:רכזת הסעות והשמה
טלפון:04-8547044
פקס:04-8576698
דואל:ruti@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך