נביטל יונה רביבו

תפקיד:קצינת ביקור סדיר
טלפון:04-8547003
פקס:04-8576698
דואל:nev@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך