מירה ניסן

תפקיד:מגשרת
טלפון:04-8547019
פקס:04-8576698
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך