בוריס טיקמן

תפקיד:מנהל המחלקה
טלפון:04-7708263
פקס:04-8572801
דואל:boris@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה