מירב רייכמן

תפקיד:אדריכלית, מנהלת תחום תכנון
טלפון:04-7708264
פקס:04-8572801
דואל:meravr@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה