ריקה דדנון

תפקיד:מזכירת המחלקה
טלפון:04-8572460
פקס:04-8572801
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה