איתנה שר-שלום

תפקיד:מנהלת המחלקה
טלפון:04-8573232
פקס:04-8573235
דואל:trevaha@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתיים