פיני אלואשוילי

תפקיד:מנהל המחלקה
טלפון:04-8547046,04-8547048
פקס:04-8547009
דואל: pinia@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גביה