יואב בלס

תפקיד:מנהל המחלקה
טלפון:04-8547011
דואל:yoavb@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח