אושרית אהרון רחמים

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547011
דואל:oshrit@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח