ליזי סיאג

תפקיד:מנהלת המוקד העירוני ופניות הציבור
טלפון:04-7794700
דואל:lizi@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח