עדי ליבנה

תפקיד:מנהל מדור פיקוח ושיטור קהילתי
טלפון:04-8547061
דואל:adil@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח