חזי מנשה

תפקיד:מנהל מחסנים ,מקלטים ולוגיסטיקה
טלפון:04-8547008
דואל:hezim@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח