רוז'ה סלמה

תפקיד:רכז ביטחון וחירום
טלפון:04-7794713
דואל:rose@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח