אריה וגנר

תפקיד:מנהל המחלקה
טלפון:04-8580247 , 04-8576282 , 04-8576138
פקס:04-8572801
דואל:tav@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר