אסתר הוד

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8576138
דואל:tav@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר