חגית אמיגה

תפקיד:מנהלת מדור איכות הסביבה
טלפון:04-7708252
דואל:hagit@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר