בני פינטו

תפקיד:סגן מנהל המחלקה ואחראי תחום מתקני משחק וריהוט רחוב בגנים ציבוריים וברחבי העיר
טלפון:04-7708251
דואל:bennyp@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר