מיכאל כהן

תפקיד:חבר מועצת העיר
דואל:m.cohen@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חברי מועצה