לוי גבאי

תפקיד:תברואן
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר