אלי אלקיים

תפקיד:מנהל מדור גינון
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר